Όταν κάνετε εγγραφή στο e-shop του SM SHOES & MORE πρέπει να καταχωρήσετε υποχρεωτικά τα εξής στοιχεία εγγραφής: Όνομα, Επίθετο, e-mail, Τηλέφωνο, Διεύθυνση, Πόλη, Τ.Κ., Χώρα, Περιφέρεια / Περιοχή και Κωδικό Ασφαλείας.

Σε περίπτωση που η αγορά δεν γίνεται από ιδιώτη αλλά από εταιρία και θέλετε να παραλάβετε τα προϊόντα με Τιμολόγιο Πώλησης, ζητούνται επιπλέον τα Επωνυμία Εταιρίας, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ. και Επάγγελμα. Χωρίς αυτά τα στοιχεία δεν είναι δυνατή η επεξεργασία της παραγγελίας από το ηλεκτρονικό κατάστημα και καταχωρούνται για να χρησιμοποιηθούν για την εξυπηρέτηση της παραγγελίας σας.

Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα μόνο των Πελατών που έχουν καταχωρήσει έστω και μία παραγγελία στο ηλεκτρονικό κατάστημα ή που έχουν εγγραφεί μέσω της διαδικασίας δημιουργίας λογαριασμού όπως αναφέρεται παραπάνω.

H συλλογή των παραπάνω προσωπικών δεδομένων είναι επίσης απαραίτητη, ώστε οι Πελάτες να απολαμβάνουν ειδικά προνόμια και για να μπορούν να ολοκληρωθούν οι συναλλαγές μέσα από το e-shop. Ως τέτοια θα μπορούσαν λογιστούν η αποστολή των προϊόντων στον χώρο του Πελάτη, η δυνατότητα να μπορεί ο Πελάτης να βλέπει το ιστορικό των παραγγελιών του, να έχει λίστα διαφορετικών διευθύνσεων κ.α.

Το SM SHOES & MORE δεν έχει σκοπό να διανείμει τα στοιχεία κανενός Πελάτη για σκοπούς μάρκετινγκ χωρίς την πρότερη συγκατάθεση του ίδιου του Πελάτη. Τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών είναι δυνατό να αξιοποιηθούν για τη δημιουργία προσωπικού περιεχομένου, υπηρεσιών και διαφήμισης σχετικών με τις υπηρεσίες του e-shop μας.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα SM SHOES & MORE σας πληροφορεί ότι κάθε φορά που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα www.sm-eshop.gr ή καταχωρείτε παραγγελίες, κάνετε χρήση ορισμένων πληροφοριών που είναι σχετικές με τα Προσωπικά Δεδομένα σας. Η διαδικασία για την επεξεργασία και την καταχώρηση αυτών των πληροφοριών γίνεται αυτόματα από το e-shop, έχει προηγουμένως γνωστοποιηθεί στην αρμόδια Αρχή και για αυτές τις πληροφορίες το SM SHOES & MORE έχει οριστεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας. Τα στοιχεία που αφορούν τα προσωπικά σας δεδομένα, η διαχείριση και η προστασία τους υπόκεινται στις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου (Ν. 2472/1997, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του Ευρωπαϊκού Δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Το παρόν θεωρείται σύμβαση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που καλύπτει τις προϋποθέσεις συλλογής και διαχείρισης των προσωπικών στοιχείων σας κατά τη χρήση των υπηρεσιών του SM SHOES & MORE και κατά τις μέσω της ιστοσελίδας www.sm-eshop.gr. Για την διατύπωση των παρόντων όρων έχει ληφθεί υπόψη από τη μία η ταχύτατη ανάπτυξη και εξέλιξη της τεχνολογίας και ιδιαίτερα του Διαδικτύου (Internet), από την άλλη το πλέγμα σχετικών νομικών ρυθμίσεων που αναφέρονται στο παρόν, όχι όμως σε πλήρη ανάπτυξη. Το SM SHOES & MORE διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους παρόντες όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων αφού πρώτα ενημερώσει μέσω της ιστοσελίδας www.sm-eshop.gr και πάντοτε μέσα στο υπάρχον ή και το μελλοντικό νομικό πλαίσιο. Με δεδομένη την φύση και τον όγκο του Διαδικτύου (Internet), κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, της περίπτωσης αμέλειας μη εξαιρουμένης, με την παρούσα σύμβαση συμφωνείται ότι το SM SHOES & MORE απολύτως καμία ευθύνη δεν φέρει για ζημία οποιασδήποτε μορφής υποστείτε χρησιμοποιώντας τις σελίδες, υπηρεσίες, επιλογές και περιεχόμενα του www.sm-eshop.gr στην χρήση των οποίων προβαίνετε με δική σας πρωτοβουλία γνωρίζοντας τους παρόντες όρους. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τους παρατιθέμενους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων είστε υποχρεωμένοι να μη χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες του SM SHOES & MORE.

Ο σκοπός της συλλογής και της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων είναι ο έλεγχος, η βελτίωση και η προσαρμογή σε προτιμήσεις και επιλογές σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες και η αποστολή με ηλεκτρονικά ή παραδοσιακά μέσα όλων των απαραίτητων πληροφοριών και εγγράφων που σχετίζονται με προϊόντα και υπηρεσίες του SM SHOES & MORE.

Ο Πελάτης έχει δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμεί, αφού πρώτα έχει ολοκληρώσει την εγγραφή του στο ηλεκτρονικό κατάστημα SM SHOES & MORE, να προβάλει, να διορθώσει ή ακόμα και να διαγράψει τον λογαριασμό του, όπως και να προβάλει αντιρρήσεις σχετικές με την επεξεργασία των δεδομένων που τον αφορούν. Ο Πελάτης μπορεί να ανακαλέσει την συγκατάθεσή του οποιαδήποτε στιγμή αποστέλλοντας εγγράφως το αίτημά του στην φυσική διεύθυνση του SM SHOES & MORE στην 21η Ιουνίου 84, Κιλκίς, 61100 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα στο e-mail: info@sm-eshop.gr.

Το SM SHOES & MORE εγγυάται ότι τα Προσωπικά Δεδομένα θα παραμείνουν εμπιστευτικά, όμως το SM SHOES & MORE δύναται να αποκαλύψει Προσωπικά Δεδομένα στις αρμόδιες Δημόσιες Αρχές ή άλλες πληροφορίες στις οποίες έχει πρόσβαση μέσω των συστημάτων του, εφόσον αυτό το υπαγορεύει από κάποια εφαρμοστέα και ενεργή διάταξη νόμου.

Ο Πελάτης εγγυάται και φέρει την ευθύνη για την ακρίβεια, την αλήθεια, την εγκυρότητα και την γνησιότητα των Προσωπικών Δεδομένων που γνωστοποιεί κατά την εγγραφή του στην ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος SM SHOES & MORE, www.sm-eshop.gr.

Οι χρήστες της ιστοσελίδας www.sm-eshop.gr έχουν την δυνατότητα, εάν το επιθυμούν, να εγγραφούν στο Newsletter του καταστήματος έτσι ώστε να έχουν άμεση και έγκυρη πληροφόρηση όσον αφορά νέα προϊόντα και υπηρεσίες, προσφορές, οδηγούς χρήσης κ.α. με την αποστολή ενημερωτικών – διαφημιστικών μηνυμάτων στην ηλεκτρονική τους ή ταχυδρομική τους διεύθυνση. Το SM SHOES & MORE δεσμεύεται να μην χρησιμοποιήσει καταχρηστικά αυτήν την υπηρεσία. Στους χρήστες δίδεται η δυνατότητα διακοπής της λήψης διαφημιστικών μηνυμάτων ή ακόμα και να διαγραφούν από την λίστα του Newsletter.

Το SM SHOES & MORE, όπως άλλωστε και οι περισσότεροι ιστότοποι στο διαδίκτυο, χρησιμοποιεί cookies ώστε να έχει πρόσβαση σε συγκεκριμένες πληροφορίες όταν ο Χρήστης περιηγείται στις σελίδες του ηλεκτρονικού καταστήματος με την βοήθεια κάποιου από τους τυπικούς web browsers. Με την χρήση των cookies το SM SHOES & MORE έχει την δυνατότητα να προσφέρει στον Χρήστη σημαντικές υπηρεσίες όπως η κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι παραγγελίες του, η αποθήκευση προϊόντων στο καλάθι αγορών ή στην λίστα επιθυμιών του, προσωπικές ρυθμίσεις κλπ. Τα cookies είναι πολύ μικρά αρχεία που καταχωρούνται στην μονάδα αποθήκευσης του Η/Υ του Χρήστη όσο εκείνος περιηγείται στις σελίδες του ιστότοπου. Αν ο Χρήστης επιθυμεί μπορεί να επιλέξει, μέσα από τις ρυθμίσεις του web browser που χρησιμοποιεί, να εμποδίσει την καταχώρηση νέων cookies ή να ερωτάται κάθε φορά που ένα νέο cookie προσπαθεί να εγκατασταθεί στην μονάδα αποθήκευσης. Με αυτή η όμως την επιλογή, ο Χρήστης δεν θα έχει την δυνατότητα να χρησιμοποιεί ορισμένες υπηρεσίες του ηλεκτρονικού καταστήματος. Το SM SHOES & MORE διαβεβαιώνει ότι στα cookies δεν καταχωρούνται και δεν μεταφέρονται στοιχεία που έχουν σχέση με ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Το μόνο στοιχείο που διατηρείται είναι ένας κωδικός που συνδέει τον Χρήστη με το ηλεκτρονικό κατάστημα έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα αναγνώρισης του σε μελλοντική επίσκεψη.

Κάθε φορά που ο Χρήστης υποβάλλει ένα online ερώτημα, το SM SHOES & MORE χρησιμοποιεί όλες οι πληροφορίες που εκείνος παρέχει μόνο για να απαντήσει στο ερώτημα. Οι πληροφορίες που παρέχονται από αιτήσεις και ερωτήματα μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας θεωρούνται απόρρητες. Δεν μεταβιβάζονται παρά μόνο στις Νόμιμες Αρμόδιες Αρχές, αν αυτές το ζητήσουν με νόμιμο τρόπο, ή αν θεωρήσουμε οτι το περιεχόμενο θίγει την εταιρία ή τους εκπροσώπους της. Σε αυτήν την περίπτωση είναι απαραίτητη η μεταβίβαση του περιεχομένου στις Αρμόδιες Αρχές ώστε η εταιρία να προστατέψει τα δικαιώματά της, την περιουσία της, την προσωπική ασφάλεια των εκπροσώπων της και των υπολοίπων Χρηστών του SM SHOES & MORE. Επίσης για να προστατευθεί η εταιρία από την κακή και μη εξουσιοδοτημένη χρήση του ιστότοπου www.sm-eshop.gr.

Το SM SHOES & MORE διατηρεί συνδέσεις (web-links) προς άλλους ιστοτόπους. Το SM SHOES & MORE δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για τους Όρους Προστασίας και την χρήση των Προσωπικών Δεδομένων που ακολουθεί ο κάθε ιστότοπος. Ο Χρήστης έχει την υποχρέωση να ενημερώνεται και να αποδέχεται ή όχι τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων αυτών των ιστοτόπων.